Traki
41 302 11 95 | traki@traki.pl

Trak TO 800 wersja mobilna

Szczególnie doceniana  jest wersja mobilna  traka TP 800 - przejezdna z regulowanymi podporami nożnymi, które mogą się okazać bardzo przydatne ze względu na różnorodne ukształtowanie terenu.